3.A Hvězdárna 1.dubna 2019

Žáci si prohlédli nově otevřenou Hvězdárnu, její prostory a vybavení. Nejvíce je zaujal dalekohled, kterým pozorovali Slunce a skvrny na této planetě. Počasí pro pozorování bylo příznivé, slunečné.

V atriu s vyhlídkou na naši školu se po prohlídce nasvačili a využili interaktivní programy k dalšímu poznávání Vesmíru. Na závěr shlédli pohádku s vesmírnou tématikou.