5.A Velikonoční tvoření

V hodině pracovních činností jsme zaseli velikonoční osení. Týden pak děti pozorovaly, jak jim travička roste, staraly se o ní a zalévaly mladé výhonky. V další hodině si mističky a květináčky nazdobily vajíčkem na špejli, které si samy nabarvily. Práce je moc bavila a šla jim pěkně od ruky. Svoje výtvory si pak všichni vzali domů a nazdobili si tak velikonočně svůj domov.