Afrika

Jak se učíme o Africe? Bereme to opravdu ze všech směrů. Vyrábíme africké masky a šperky. V ZOO zjišťujeme, která zvířata zde žijí. Vytváříme různé mapy Afriky a pracujeme s nimi. Také povídání o Ghaně v anglickém jazyce s rodilým mluvčím nám rozšířilo obzory. Téma Afrika nás všechny moc bavilo.