Beseda s policií

V lednu proběhla pro žáky 7.ročníků beseda s pracovníky protidrogového oddělení policie. Žáci se dozvěděli zajímavé i přínosné informace, jak se vyhnout těmto látkám.

Kubátová