Den spokojené třídy

Ve čtvrtek 27. 9. jsme se setkali na prvním Dnu spokojené třídy. Dozvěděli jsme se, že bychom se v tyto dny měli snažit poznat své spolužáky i jinak než jen v lavici a ve třídě. I když jsme tentokrát ve třídě zůstali, hráli jsme různé hry, abychom si mezi sebou dokázali povídat, tolerovat názory druhých, domluvit se, spolupracovat. Nakonec jsme si vymysleli a napsali pravidla, která bychom chtěli dodržovat. Víme, že nám to ještě moc nejde, ale …