Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 3.9.2020

I. stupeň v 16.00 hod. 

II. stupeň v 17.00 hod.

Začíná

16:00

03/09/2020

Končí

18:00

03/09/2020

Adresa

Verdunská 2958, 415 01 Teplice