Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Aktuality: 

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Jak bude zápis probíhat na naší škole?

! Pro tento elektronický zápis stáhněte a vyplňte pouze následující   žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a případně žádost o odklad.

 

Máme v plánu otevřít pouze 3 první třídy (69 žáků). Vzhledem k naplněné kapacitě školy budou přednostně přijaty děti z obvodu školy.


Kritéria přednostního přijetí dětí do 1. třídy

 1. Trvalé bydliště ve spádové oblasti 
 2. Sourozenec navštěvující naší školu 
 3. Dítě, jehož zákonný zástupce je zaměstnancem ZŠ Bílá cesta Teplice

 

Obvod č. 1 – Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958

ulice: Bělehradská, Bílinská, Březová, Bulharská, Černá cesta, Dolní cesta, Dukelská stezka, Francouzská, Habrová, Javorová, Jasanová, Jugoslávská, Kladrubská, Kyjevská, K Vodojemu, Lidická, Lužická, Moravská, Na Jalovčinách, Nová cesta, Nová Ves, Novoveská, Opavská, Osiková, Ostravská, Pařížská, Plzeňská, Polská, Pytlíkovská cesta, Rumunská, Slezská, Slovenská, Těšínská cesta, Těšínská stezka, Topolová, U garáží, V lipách, Varšavská, Verdunská.


Doporučujeme, aby děti z nespádové oblasti absolvovaly zápis na škole dle trvalého bydliště.

 

Odklad povinné školní docházky

Vzhledem k tomu, že odpadá motivační pohovor s dítětem, jedinou zpětnou vazbu o školní zralosti Vám můžou podat Vaše paní učitelky z MŠ. Doporučujeme jejich názorům naslouchat a pokud Vám říkají, že by Vaše dítě bylo ještě spokojené ve školce, zvažte zažádání o odklad.

Pokud budete žádat o odklad pošlete Žádost o odklad společně s Žádostí o přijetí k povinné školní docházce.

 

Harmonogram zápisu:

1) Žádost o přijetí k povinné školní docházce zasílejte spolu s prostou kopií rodného listu dítěte v termínu od 1. dubna – do 17. dubna a to: 

  • datovou schránkou školy – ecmw2vf
  • e-mailem s uznaným el. podpisem – zsbilacesta@post.cz
  • poštou – Základní škola Bílá cesta, Verdunská 2958, 415 01  Teplice
  • osobním podáním v úředních hodinách školy (v pondělí až pátek 8.00 – 12.00)

2) Škola bezprostředně přidělí registrační číslo žádosti a sdělí toto číslo zákonným zástupcům (datovou schránkou, e-mailem, při osobním převzetí).

3) Škola provede kontrolu údajů uvedených v žádosti.

4) Škola přijme 100% všech žáků z našeho obvodu, celkový počet (69 míst) volných míst bude obsazen dle kritérií.

5) V případě, že dojde k převisu zájmu nespádových dětí, na která se nevztahují kritéria přednostního přijímání, rozhoduje transparentní losování. Transparentní losování proběhne do 24. dubna.

6) Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

Začíná

00:00

01/04/2020

Končí

00:00

17/04/2020

Adresa

Verdunská 2958, 415 01 Teplice