Vyrozumění o přijatých dětech do 1.tříd

Seznam přijatých dětí do 1.tříd

Zveřejněno dne 6. 5. 2021 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Bílá cesta Teplice,  Verdunská 2958, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e), zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání a rozhodla takto:

Děti s danými registračními čísly jsou přijaty k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

156                              186                              226                              183                  

157                              188                              230                              185

158                              195                              232                              196

159                              204                              233                              197

160                              207                              234                              206

161                              208                              235                              216

162                              209                              246                              217

163                              210                              264                              227

164                              211                              266                              236

165                              213                              ——                             237      

166                              214                              148                              239

174                              215                              150                              240

176                              219                              152                              241

177                              220                              155                              242

178                              221                              168                              245

179                              222                              175                              267

182                              223                              180                              269

184                              224                              181

 

Mgr. Bc. Eva Vášová      

ředitelka školy