Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, s účinností od 25. února 2021/ tj. čtvrtek/,

všem osobám/žákům/se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor  nebo obdobný prostředek /např. FFP2/KN 95/, zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické požadavky pro výrobek normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének: ve všech vnitřních prostorech staveb/tj. i ve škole a školském zařízení/, na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází k přítomnosti ve stejný čas minimálně 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

 

Prosíme o spolupráci a děkujeme.