Skladba oběda:

polévka, hlavní jídlo, salát, pití

 Poplatek  za  stravné:

Žáci 7 až 10 let22,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd)
Žáci 11 až 14 let24,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd)
Žáci nad 15 let25,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd)
Zaměstnanci školy25,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd)
Cizí strávníci60,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd)

 

Stravné se platí vždy dopředu. Jako doklad slouží potvrzení o zaplacení.

Čipy jsou dokladem, proto se při ztrátě nevydává náhrada, musí se koupit nový čip.

 

Když je dítě nemocné, může se oběd odhlásit ten den telefonicky do 8.00 hod.

Pokud tak neučiníte, oběd propadá.