Losování do 1. tříd

Vzhledem k počtu žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, který převyšuje kapacitu přijímaných žáků, proběhne dne 27.4.2020 losování za přítomnosti notáře. Do losování budou zařazeni žadatelé, jejichž trvalé bydliště není ve školském obvodu ZŠ Bílá cesta. Losovaní žadatelé budou přijmutí podle pořadí v losování až do celkového počtu 69. Od místa 70 jsou žadatelé na pozici náhradníka pro případ, že žadatel z pozice 1-69 do ZŠ Bílá cesta nenastoupí.