Mladý programátor 2019 – regionální kolo

  • termín: středa 3. 4. 2019
  • místo: ZŠ Bílá cesta, Verdunská 2958, Teplice
  • doprava: linka č. 101, 108, zastávka Hotel de Saxe 
  • kontakt: Irena Martinovská, Jitka Jánská, zsbilacesta@post.cz, tel.:417 537 032, 736 613 248

Pro pokrytí části nákladů na regionální kolo bude při registraci účastníků vybírán od žáků účastnický poplatek ve výši 60,- Kč. 

Časový program regionálního kola

 9:20 –   9:30 registrace soutěžících

 9:30 –  10:00 rozdání soutěžních úloh a diskuse

10:00 –  13:00 žáci – vlastní soutěž

13:00 –  13:30 oběd, ukončení soutěže

strava: oběd pro všechny účastníkyje zajištěn ve školní jídelně. Další stravu a pitný režim si soutěžní týmy zajistí samy. Poplatek za oběd ve výši 45,- Kč bude vybrán v hotovosti na soutěži. 

Objednávku zašlete nejpozději do 29. 3. 2019.

Přezůvky s sebou.