MLADÝ PROGRAMÁTOR 2019

CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE

Ve dnech 17.-19. 5. 2019 se na ZŠ Bílá cesta v Teplicích konalo celostátní kolo soutěže Mladý programátor. Soutěže se zúčastnilo 73 dětí, které soutěžily v 1-3 členných družstvech. Mladí programátoři předvedli své znalosti a odborná porota vybrala vítěze.

Pro žáky a studenty byl připraven i doprovodný program jako byla exkurze do AGC Automotive Czech a.s., návštěva planetária a hvězdárny, poznávání lázeňského města z vláčku Humboldt a večerní workshopy s různými typy robotů, které zorganizovala Střední škola AGC a. s. ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UJEP.