Rada města schválila odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2021 a rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací dle předložených návrhů.

Rozpocet-PO-2021