Poděkování TRAVEL FREE SHOP

Na tento školní rok určitě dlouho nezapomeneme. Poprvé v historii novodobých dějin jsme na vlastní kůži zažili pandemii s názvem COVID 19.  Vláda naší republiky vyhlásila rozsáhlá opatření. Nošení roušek, omezení pohybu, uzavření obchodů, uzavření kulturních a sportovních zařízení, ale hlavně uzavření škol skoro na půl roku a vyučování na dálku. To a mnoho dalšího nám dlouho, jak dětem = žákům, tak i učitelům a hlavně rodičům, zůstane uloženo nejen v myšlenkách jako velká zkušenost této doby. Po částečném návratu žáků do školy jsme stále podléhali nařízeným opatřením.

Pro zlepšení nálady posledního měsíce ve školním roce 2019/20  jsme uvítali velkorysý dar v podobě občerstvení, jak děti řekly DOBRŮTEK, od firmy TRAVEL FREE SHOP/ mnisek@travel-free.cz/.  Dobroty má rádo skoro každé dítě a u nás ve škole asi všechny děti.

Tímto chceme poděkovat  za sladký konec nelehkého školního roku.

 Za ZŠ Bílá cesta Teplice, Mgr. Monika Šebestová z.ř.