PORADENSKÝ TÝM

Milí rodiče i žáci,

distanční výuka nás již dlouhou dobu odkazuje na práci v izolaci. Mnohdy trávíme hodiny u počítače a to jak při výuce, tak i ve volném čase. Děti jsou v této době u počítače prakticky neomezeně a s tím mohou vyvstat problémy jako je např. nadměrné hraní počítačových her, závislost na sociálních sítích, kyberšikana a další. Naopak jim chybí kontakt s vrstevníky, čímž může nastat sociální deprivace dítěte, která se může projevit větší úzkostností, častým pláčem, vztekem atd. Ve škole působí i v této době poradenský tým, který je Vám ochoten poradit, pomoci a popřípadě Vám doporučit odbornou pomoc. S problémy se můžete obracet na metodičku prevence Mgr. Terezu Prokopovou, na výchovnou poradkyni Mgr. Zuzanu Coufalovou nebo Mgr. Václavu Horňákovou.

Zde je i několik kontaktů na linky důvěry a pomoci, které Vám mohou být také ku prospěchu:

  • Neziskové organizace PrevcentrumFokus Praha nabízejí psychologickou pomoc v případě, že nevíte, jak dál, cítíte se vyčerpaní, smutní, bezmocní nebo osamělí a potřebujete podporu. Volat můžete od pondělí do pátku v čase od 8:30 do 18 hodin na telefonní čísla 777 161 138665 859 274 nebo 775 859 278.
  • Linka Anténaje psychoterapeutická linka pro ty, které trápí karanténa. Zřídila ji Česká asociace pro psychoterapii. Na telefonní číslo 212 812 540 můžete volat každodenně od 8:00 do 22:00 hodin. Platit budete jen běžnou cenu hovoru.
  • Od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin je vám k dispozici také Linka EDAna telefonním čísle 800 40 50 60 nebo na e-mailu linka@eda.cz. Online chatu můžete využít zdeRodičovská linka na telefonním čísle 606 021 021 je vám k dispozici od pondělí do čtvrtka v čase od 9 do 21 hodin a v pátek od 9 do 17 hodin.