Pracujeme s daty

Naše třída v rámci hodin matematiky pracovala s tabulkami a grafy tak nadšeně, že jsme se rozhodli udělat si průzkum veřejného mínění. 

V rámci několika hodin jsme vymýšleli otázky pro „veřejnost“, vyhodnocovali odpovědi a nakonec vytvořili grafy s výsledky. 

V rámci skupin jsme pracovali opravdu nadšeně.