Projekt – 100. výročí založení ČSR

Také naše škola se připojila k oslavám 100. výročí založení naší republiky projektovým dnem v pátek 25. 10. My na druhém stupni jsme byli rozděleni do několika skupin a snažili se zjišťovat a pracovat s informacemi, jak to vlastně všechno tenkrát bylo …

Témata se týkala našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, symbolů ČSR – vlajky, hymny, státního znaku. Zjišťovali jsme, jak lidé žili, jak se oblékali, co vařili, seznámili jsme se s mnoha významnými Čechy stoleté historie … Symbolem české státnosti je lípa – krásný strom. Někteří z nás ho vyráběli ve výtvarné skupině.

No a vybraní zástupci třídy (Jakub V., Matouš a Štěpán) soutěžili „Co víme o historii i významných osobnostech naší republiky“. I když nevyhráli, určitě si toho hodně zapamatovali.

K projektu jsme se vrátili i při další akci ve třídě, ve čtvrtek 8. 11. – projekt “Stoleté kořeny”. Jaké jsou kořeny našeho státu? Cítíme se být Čechy? Máme nějaké slavné a významné předky? Čím jsou pro nás důležití i dnes? O tom jsme tento den přemýšleli a povídali si o tom.