Roušky ze školy

Paní vychovatelky ze školní družiny šijí roušky. Pokud někdo nemá možnost sehnat roušku pro sebe nebo pro své děti, nabízíme naši pomoc. Vyzvednout si je můžete ve vestibulu školy v úředních hodinách.