Studujeme obratlovce

Naše třída ve skupinách se zaujetím zkoumala obratlovce. Každá jedna skupina si vylosovala určitou skupinu živočichů, se kterou nás později seznámila. Kromě popisu stavby těla a základních znaků žáci hledali také zajímavosti a věci, které ani netušili. 

Aby si skupina “vyzkoušela”, že jí ostatní poslouchají, vytvářela k naučnému plakátu pracovní listy nebo úkoly 🙂 Dostala tedy rovnou zpětnou vazbu, zda byla jejich prezentace srozumitelná a zábavná.

K práci jsme mohli využívat knihy, časopisy, učebnice… nejoblíbenější pomůckou však byly tablety s internetem.