Téma: “Voda “

Při projektu „Voda“ jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí. Poznávali jsme vodní živočichy a rostliny. Žáci vytvořili svůj rybníček a řeku. Přečetli jsme knihu „Příběh vody“. Někteří recitovali báseň „Deštivá pohádka“ a vytvořili k ní ilustraci. Zaznamenávali jsme počasí, pracovali jsme s mapou a zjišťovali jsme, kde pramení řeky. Kluci dokonce ulovili desetikilového kapra, měřícího 76 cm. Hodně zajímavé byly i pokusy s vodou. Vytvořili jsme ilustrace ke zpěvníčku Sedm vodních songů. Při slavnostním předávání zpěvníčku jsme písně také doprovodili zpěvem a tancem. Projekt „Voda“ se v loňském i letošním školním roce podařil. V září jsme v rámci opakování ve 3. M navázali tématem „U vody a pod vodou“. A že radost z vody opravdu máme, je na obrázcích vidět. Pracovali jsme také na ekologické téma: „Šetříme s vodou a nejen s ní“.